Badania radiologiczne stosowane w stomatologii

PanoramicRXhorizW stomatologii jedynym z badań pozwalających na stwierdzenie stanu uzębienia pacjenta i postawienia diagnozy, są badania RTG, czyli radiologiczne. Dokonuje się badań obrazowych zębów i kości. Dzięki temu dentysta ma do dyspozycji zdjęcie RTG, które uwidacznia tkankę kostną żuchwy i szczęki. Jakie badania radiologiczne najczęściej są wykonywane w stomatologii?

Po co wykonuje się rentgen?

Badania radiologiczne w stomatologii są wykonywane przede wszystkim po to, aby dentysta mógł ocenić, jaki jest stan kości i zębów oraz tkanek otaczających uzębienie. Za pomocą badania RTG można stwierdzić obecność próchnicy na powierzchni stycznych zębów i w obrębie korzeni. Nieocenione staje się ono przy konieczności stwierdzenia zmian patologicznych przy korzeniach zębów, torbieli zębowych, czy nawet zmian nowotworowych. Często dopiero na zdjęciu można sprawdzić, czy ząb nadaje się do leczenia kanałowego i dlaczego pacjent ma dolegliwości bólowe.

Typy badań radiologicznych

Występują generalnie dwa typy badań radiologicznych zębów – wewnątrzustne i zewnątrzustne. Wewnątrzustne badania obejmują zdjęcia przylegające i zgryzowe. Pierwsze z nich obejmują zdjęcia zębów i bezzębnych okolic wyrostka zębodołowego, z kolei zdjęcia zgryzowe uwidaczniają powierzchnie zgryzowe zębów i brzegi sieczne zębów. Badania zgryzowe stosowane są często przez ortodontów, w celu sprawdzenia wad zgryzu.

Badania radiologiczne zewnątrzustne

Częściej znajdują zastosowanie w przypadku urazów twarzoczaszki, ale nie tylko. Wyróżnia się zdjęcia czaszki tylno-przednie, twarzoczaszki celowane na zatoki szczękowe, zdjęcia skośno0boczne żuchwy, zdjęcia osiowe czaszki, stawu skroniowo-żuchwowego i zdjęcia pantomograficzne.

Te ostatnie najczęściej są stosowane w odniesieniu do stomatologii, ponieważ służą do ogólnej oceny stanu zębów, zębodołów, czy kości wyrostków zębodołowych. Na podstawie pantomografu stomatolog podejmuje decyzję o odpowiednim leczeniu.

Aby przeciwdziałać nadmiernemu zniszczeniu zębów warto o nie odpowiednio dbać. Konieczne jest wykonywanie okresowych badań dentystycznych i regularnych wizyt w gabinecie stomatologicznym. Nie można również zaniedbywać czyszczenia zębów dwa razy dziennie, najlepiej przy użyciu dobrych past, takich jak Ajona, które niszczą do 100% bakterii chorobotwórczych bytujących w naszych zębach.