Brakujący ząb lepiej zastąpić mostem protetycznym, implantem czy ruchomą protezą?

Dental technician painting coat of paint on ceramic crowns

Nie wszystkie zęby nadają się do leczenia. Rozległe zmiany próchnicze, zakażenie tkanek otaczających korzeń, złamanie lub pionowe pęknięcie na skutek urazu mechanicznego – to tylko wybrane przyczyny nieodwracalnego zniszczenia zębów. W takiej sytuacji konieczna jest ekstrakcja, a następnie uzupełnienie braków w uzębieniu. Można to zrobić przy użyciu implantów, mostów protetycznych lub ruchomych protez. Która metoda jest najlepsza?

Nikt nie ma wątpliwości, że trzeba zastąpić brakującą jedynkę czy dwójkę. Natomiast już w przypadku zębów trzonowych wiele osób jest skłonnych uznać, że można zrezygnować z uzupełniania braków. To błąd. Dlaczego? 

Sprawę wyjaśnia ekspert z hurtowni dentystycznej Limedic: – Odtwarzania utraconego uzębienia nie należy traktować wyłącznie w kategoriach estetycznych. O wiele ważniejsze jest przywrócenie właściwych funkcji zębów, w tym przede wszystkim zdolności właściwego przeżuwania pokarmów. Upośledzenie tego procesu prowadzi do poważnych problemów z trawieniem. Brak jednego lub kilku zębów może być też przyczyną problemów z artykulacją, które utrudniają aktywność zawodową i społeczną. Może też dojść do nieprawidłowego obciążenia mięśni i zniekształcenia rysów twarzy. Częstym zjawiskiem jest też przemieszczanie się i niewłaściwe ustawianie zębów sąsiadujących z ubytkiem. To aż nadto mocne argumenty za tym, aby jak najszybciej uzupełniać braki w uzębieniu.

Do rozstrzygnięcia pozostaje dylemat: implanty, stałe mosty protetyczne czy ruchome (wyjmowane) protezy.

Zalety implantów zębowych

Implanty składają się zazwyczaj z tytanowej konstrukcji nośnej i porcelanowej korony. To połączenie jest niezwykle trwałe. Implanty pod każdym względem mogą konkurować z naturalnymi zębami, a często przewyższają je parametrami fizycznymi:

  • idealna forma – implant można zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby doskonale spełniał swoje funkcje i jednocześnie miał nienaganny wygląd – porcelanie można nadać dowolny odcień bieli, a jej gładkość wygrywa konkurencję z naturalnym szkliwem, 
  • odporność na próchnicę – kluczową zaletą implantów jest całkowita odporność na próchnicę – porcelana nie stwarza warunków do rozwoju bakterii, nie reaguje z kwasami i zasadami, nie przebarwia się i nie ulega destrukcji w wilgotnym i ciepłym środowisku jamy ustnej,
  • duża trwałość – tytanowo-porcelanowa konstrukcja ma dużą odporność mechaniczną i chemiczną: przez długie lata użytkowania zachowuje stabilność wymiarową, nie ściera się szybko i jest odporna na pękanie – w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, każdy element można wymienić i przywrócić implant do pełnej sprawności,
  • zachowanie nacisku na kość – tytanowe korzenie implantów przenoszą obciążenia na kości żuchwy i szczęki niemal identycznie jak naturalne zęby, a w efekcie nie dochodzi do zaniku tkanki kostnej i tkanek miękkich,
  • brak konieczności spiłowywania zdrowych zębów – implanty mają konstrukcję samonośną: nie wymagają, w przeciwieństwie do mostów protetycznych, opracowywania sąsiadujących z ubytkiem, często zdrowych zębów, aby stworzyć filary podtrzymujące protezę,
  • łatwość utrzymania czystości – implanty wymagają identycznych zabiegów higienicznych jak naturalne zęby: ich korony są łatwo dostępne dla szczoteczek i nici dentystycznych,
  • biozgodność – tytan i porcelana nie wchodzą w żadne negatywne reakcje z naturalnymi tkankami, a w efekcie ryzyko odrzucenia implantu jest w praktyce znikome.

Możliwości stosowania mostów protetycznych 

Most protetyczny jest zestawem koron połączonych w jedną całość. W efekcie jeden most może uzupełnić ubytek 2-3 zębów. Mocowanie dzieła protetycznego wymaga przygotowania tzw. zębów filarowych, co oznacza ingerencję w zdrowe naturalne uzębienie. Jeżeli np. brakuje piątki, to zębami filarowymi będą czwórka i szóstka, które należy opracować (obniżyć i zwęzić) przed nałożeniem koron. Łącznie most tworzy trzy korony, z których środkowa nie ma korzenia, lecz wspiera się tylko na dziąśle.

Osadzenie koron na zębach filarowych jest trwałe: most pozostaje w jamie ustnej do końca życia pacjenta lub do ewentualnego uszkodzenia protezy. Do mocowania koron używane są nowoczesne żywice, np. breeze cement kompozytowy, który jest jednocześnie chemoutwardzalny i światłoutwardzalny. Dzięki temu jest w pełni uniwersalny i skuteczny. Jego zaletą jest doskonała retencja i szeroka gama odcieni, która zapewnia maksymalne dopasowanie kolorystyczne i wysoką estetykę wykonania. 

Stosowanie mostów protetycznych jest bezpośrednio zależne od stanu zębów sąsiadujących z ubytkiem. Często wstawienie protezy poprzedza leczenie kanałowe. Jeżeli zęby są bardzo zniszczone, to może okazać się, że do osadzenia mostu konieczne jest wstawienie dwóch implantów, które będą pełniły funkcję zębów filarowych. 

Czy warto stosować protezy ruchome?

Alternatywą dla implantów i mostów protetycznych są ruchome protezy zębowe – szkieletowe i osiadające. Pierwszy rodzaj protezy wymaga osadzenia na naturalnych zębach pacjenta. Natomiast protezy osiadające mogą stosować nawet pacjenci z całkowitym bezzębiem: górny łuk trzyma się na szczęce przez zassanie do podniebienia, a dolny można ustabilizować przy użyciu specjalnego kleju. 

Pytanie o sens stosowania protez ruchomych ma dwa wymiary: ekonomiczny i zdrowotny. Gdyby kierować się wyłącznie względami estetycznymi i wpływem na zdrowie, to bezdyskusyjnie lepsze od protez ruchomych są implanty i mosty protetyczne. Porcelanowe korony implantów i mostów są niemal nieodróżnialne od naturalnego uzębienia. Znakomicie wyglądają, są trwałe i doskonale spełniają funkcje fizjologiczne (żucie, artykulacja dźwięków). Natomiast stosowanie protez wymiennych prowadzi do zbyt małego obciążenia kości, a w następstwie do ich stopniowego zaniku. 

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja z perspektywy kosztów. O popularności ruchomych protez zdecydowały bardzo atrakcyjne ceny i możliwość refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia. Pełny koszt protezy ruchomej nie wyrównuje nawet ceny jednego implantu. Dla wielu pacjentów jest to ostateczny argument za wyborem tego typu protez.

Czy implanty są lepsze od mostów?

Z punktu widzenia zdrowia pacjenta implanty są zdecydowanie najlepszą formą uzupełniania ubytków w uzębieniu. Zapewniają doskonały wygląd, pełny komfort użytkowania i bardzo dużą trwałość. Niestety, ich ceny nie należą do niskich: zastąpienie kilku czy kilkunastu zębów implantami to wydatek liczony w dziesiątkach tysięcy złotych.

Mosty protetyczne też są kosztowne, lecz zdecydowanie tańsze od implantów. Dlatego przy dużych brakach w uzębieniu mogą stanowić bardzo atrakcyjne rozwiązanie problemu estetyki uśmiechu i zachowania zdolności samodzielnego przeżuwania pokarmów. Należy jednak pamiętać, że u pacjenta z bezzębiem założenie mostu protetycznego i tak wymaga wszczepienia kilku implantów, które będą pełniły funkcję zębów filarowych.

Warto wspomnieć, że most protetyczny jest zalecany pacjentom, którzy zwlekali z uzupełnieniem ubytków. Jeżeli w następstwie długotrwałego braku nacisku doszło do zaniku tkanki kostnej w pustych zębodołach, to może się okazać, że natychmiastowe wstawienie implantów nie wchodzi w grę. Tkankę kostną można zregenerować, lecz jest to kuracja czasochłonna i nie daje stuprocentowej gwarancji osiągnięcia oczekiwanych efektów.

Wnioski z przedstawionej analizy są oczywiste: jeżeli nie ograniczają Cię finanse, to wybierz bez wahania implanty – obecnie jest to najlepszy sposób uzupełnienia braków w uzębieniu. Natomiast najmniej komfortowa, lecz zdecydowanie najtańsza jest proteza ruchoma.