Czy wymieniać amalgamat?

plombaZdecydowana większość z nas ma ubytki w zębach, które zostały zaleczone w gabinecie dentystycznym. Jeśli wizyta była bezpłatna, refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, więcej niż pewne jest, że nasze wypełnienie wykonane jest z amalgamatu. Nazwa ta niewielu z nas cokolwiek mówi, ale jest to wypełnienie stomatologiczne stosowane w zębach od 4 do 8, które refunduje NFZ. Ma charakterystyczny, srebrny kolor, ponieważ w 50 procentach składa się z rtęci pierwiastkowej, o właściwościach toksycznych, a w części ze srebra, miedzi i cyny. Czy takie wypełnienia warto wymienić na nowej generacji plomby światło utwardzane w kolorze białym, które nie odróżniają się od barwy zębów?

Szkodliwe dla zdrowia

Generalnie, w najbliższej przyszłości Unia Europejska zamierza wprowadzić zakaz stosowania amalgamatu jako wypełnienia stomatologicznego. Ma to związek z tym, że opary rtęci uwalniają się z plomby i z czasem przenikają do organizmu, kumulując się w tkankach. Ma to negatywny wpływ na zdrowie pacjenta.

Sprawozdanie BIO Intelligence Service sporządzone dla Komisji Europejskiej przedstawiło dowody na to, że rtęć źle wpływa na stan zdrowia człowieka. Dlatego już w 2008 roku Norwegia, Szwecja i Dania zrezygnowały z amalgamatu dentystycznego. U dzieci i kobiet w ciąży, czy pacjentów mających zdiagnozowane schorzenia nerek, amalgamat nie jest stosowany w Austrii i Niemiec. Już wkrótce do tychże krajów ma dołączyć Polska.

Amalgamat, a raczej rtęć zawarta w takim wypełnieniu stomatologicznym może powodować alergie, zwiększać ryzyko wystąpienia chorób neurologicznych i autoimmunologicznych, wad wrodzonych, autyzmu i nerek. Wpływa negatywnie na pracę mózgu i całego układu nerwowego. Przyczynia się do szybszego rozwoju paradontozy. Znając wpływ amalgamatu i rtęci na nasz organizm, warto przemyśleć możliwość pozbycia się wszystkich „ciemnych” plomb ze swojego uzębienia.

Czym zastąpić amalgamat?

Dentysta może zaproponować swoim pacjentom zamiast amalgamatowego wypełnienia stomatologicznego, wypełnienie z materiału kompozytowego na bazie żywic, żywice kompozytowe modyfikowane polikwasem, glasjomery modyfikowane żywicą bądź glasjomery.

Najlepiej oczywiście zapobiegać wstawianiu wypełnień w zęby zepsute próchnicą, nie dopuszczając do powstawania ubytków. W tym celu myjmy zęby co najmniej dwa razy dziennie z wykorzystaniem pasty polecanej przez dentystów, m.in. pasty Ajona.