Czym jest ankyloza?

stomatologia_19-128071Pojęcie ankylozy jest nieznane dla przeciętnego pacjenta, ale każdy dentysta doskonale wie, z czym wiąże się to schorzenie. Czy ankylozy można uniknąć? Jak się ją leczy i jakie konsekwencje niesie ignorowanie tego problemu zdrowotnego?

Pojęcie ankylozy

Ankyloza jest schorzeniem polegającym na zroście, zesztywnieniu zębów. Może dotyczyć zarówno zębów stałych, jak i mlecznych oraz stawu skroniowo-żuchwowego. W tym ostatnim przypadku najczęściej defekt spowodowany jest czynnikami wrodzonymi lub nabytymi – urazem okołoporodowym, mechanicznym czy przebyciem jednej z groźnych chorób zakaźnych wieku dziecięcego.

Z ankylozą zębów mamy do czynienia w przypadku zrośnięcia się cementu korzeniowego zęba i zębiny z kością. Można to określić jako zrost zęba z zębodołem, w wyniku stopniowego wciągania w siebie tkanek korzenia zęba i jednoczesnego zastępowania ich tkanką kostną. Efektem jest unieruchomienie zęba, przez co nie może on prawidłowo funkcjonować w procesie żucia pokarmów.

Najczęściej spotyka się z ankylozą zębów mlecznych, niż stałych, częściej w żuchwie niż w szczęce. Może dojść do takiego stanu chorobowego przed lub już po wyrżnięciu się zębów. Stwarza to duże problemy dla wymiany zębów mlecznych na stałe uzębienie i może prowadzić do zaburzeń zgryzu.

Przyczyny ankylozy

W zdecydowanej większości przypadków do ankylozy dochodzi w wyniku urazowego uszkodzenia zębów. W ich wyniku pojawia się mechaniczne przerwanie ciągłości tkanki łącznej otaczającej korzeń zęba, a tkanki kostne kontaktują się z osłoniętym cementem korzeniowym i zębiną, ulegając wzmożonej aktywności. Jednocześnie pojawia się resorpcja wymienna korzenia. W ten sposób organizm stara się naprawić miejsca resorpcji tkanki kostnej.

Do ankylozy prowadzi też zakażenie zębopochodne, spowodowane stanem zapalnym lub martwicą miazgi zębów. Inną przyczyną ankylozy jest powikłanie po leczeniu kanałowym i powikłanie po leczeniu ortodontycznym.

Leczenie ankylozy

Jeśli ankyloza dotyczy zębów mlecznych i mają one pod sobą normalnie rozwijający się ząb stały, najczęściej są one usuwane przy jednoczesnym zastosowaniu odpowiedniego narzędzia, dla utrzymania przestrzeni. Przy ankylozie zębów stałych, pozostawia się je na swoim miejscu, jeśli nie są objęte zakażeniem i nie stanowią potencjalnego zagrożenia dla prawidłowego zgryzu. Można próbować leczyć ząb dotknięty ankylozą poprzez jego zwichnięcie.

Bez względu na tryb leczenia lub jego brak, pacjent musi zadbać o zdrowie swoich zębów, co jest możliwe przy prawidłowej higienie jamy ustnej. Zaleca się czyszczenie zębów co najmniej dwa razy dziennie, rano i wieczorem, z zastosowaniem skutecznie działającej pasty, takiej jak Ajona.