Czym różnią się zęby ludzkie i zwierzęce?

zęby ssakówCzłowiek nie jest jedyną istotną na Ziemi, którą natura wyposażyła w zęby. Większość zwierząt posiada zęby, które służą im do zaspokajania głodu albo do obrony. U ludzi pełnią one jedynie funkcję rozdrabniającą pożywienie. Czym są zęby i jakie różnice występują pomiędzy zębami ludzi i poszczególnych zwierząt?

Zęby w ujęciu słownikowym

Zęby definiuje się jako złożone, twarde twory anatomiczne, będące elementem układu trawienia i występujące w jamie ustnej. Występują one u ludzi, jak i u większości kręgowców. Zębów nie mają przy tym ptaki, żółwie, ropuchy i niektóre ssaki. Nawet ryby mają zęby, czego najlepszym przykładem są piranie czy rekiny.

W odróżnieniu od zębów człowieka, zęby zwierząt służą nie tylko do rozdrabniania pożywienia, ale też do chwytania i zabijania ofiary. Mogą służyć do obrony, czyszczenia futra, albo do przenoszenia młodych z miejsca na miejsce.

Zęby zwierzęce

Ryby i płazy posiadają zęby rogowe. Wyjątkiem są ryby roślinożerne, które w ogóle nie posiadają zębów. U karpi i ryb karpiokształtnych występują zęby gardłowe, zaś u ryb Meiacanthus są zęby jadowe, podobnie jak u węży. Współczesne ptaki zębów nie mają wcale, a gady wyposażone są w liczne stożkowate zęby rogowe na szczęce i żuchwie.

Zdecydowana większość ssaków posiada zęby, wyjątkiem są tu stekowce, mrówkojady oraz fiszbinowce. Ssaki powszechnie mają zęby osadzone w dwóch liniach – dolnej żuchwie i górnej szczęce. Niektóre zęby ulegają u wybranych gatunków zwierząt przekształceniu, np. u drapieżnych zwierząt występują łamacze, a u słoni ciosy. U morsa są kły znacznych rozmiarów, a u dzika szable i fajki.

U człowieka zęby mają podobną wielkość i nie wyróżniają się znacznie względem siebie. Zarówno zęby ludzi, jak i zwierząt z rodziny ssaków zbudowane są ze szkliwa, zębiny, miazgi i cementu. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem człowiek również jest zaliczany do ssaków.

Czyszczenie zębów

Ludzie sami dbają o swoje zęby, czyszcząc je co najmniej dwa razy dziennie przy użyciu dobrej pasty do zębów, np. Ajona. Zwierzęta jednak nie opanowały jeszcze umiejętności mycia zębów szczoteczką, co nie oznacza, że nie oczyszczają je z bakterii i kamienia. Mogą tego dokonać gryząc odpowiednie produkty. Psy mogą np. ogryzać kostki, które znakomicie czyszczą zęby.