Czym są ksenoprzeszczepy w stomatologii?

dentist-1012276_640Stomatologia podobnie jak wiele innych dziedzin medycyny, cały czas dynamicznie się rozwija. Wbrew pozorom stomatolodzy podejmują się wielu nowatorskich zabiegów, które pozwalają lepiej chronić lub ratować uzębienie pacjentów. Jednym z takich zabiegów są ksenoprzeszczepy. Czym one są i kiedy znajdują swoje zastosowanie?

Ksenoprzeszczep – definicja

Pod pojęciem ksenoprzeszczep lub ksenograft należy rozumieć proces transplantacji tkanki przedstawiciela jednego gatunku do tkanek osobnika innego gatunku. Stosowany jest on nie tylko w chirurgii, ale również w stomatologii. Można wyróżnić wiele rodzajów przeszczepów międzygatunkowych, jak najprościej nazywane są ksenoprzeszczepy. Wykorzystuje się je głównie w tzw. medycynie naprawczej.

Tkanki zwierzęce starzeją się w innym czasie niż tkanki ludzkie, dlatego można je wykorzystywać w miarę możliwości do ratujących życie i zdrowie przeszczepów do człowieka. Świnie i bydło dostarczają ludziom tkanki do ksenoprzeszczepów, a trzoda chlewna jest dla nas lepszym źródłem tkanek, ze względu na zmniejszone ryzyko transmisji chorób odzwierzęcych, w przeciwieństwie do przeszczepów od ssaków naczelnych – szympansa czy pawiana.
Ksenoprzeszczepy służą głównie do odbudowywania ubytków kostnych oraz innych tkanek łącznych u pacjentów.

Przeszczepy między gatunkowe w stomatologii

Te same zabiegi stosuje się coraz częściej w stomatologii, a właściwie w jej dziedzinach – implantologii, periodontologii i do regeneracji dziąseł objętych recesją. W użyciu są dwie techniki ksenoprzeszczepów – technika sterowanej regeneracji tkanek dla tkanek przyzębia oraz sterowanej regeneracji kości do terapii zmian wyrostków zębodołowych – ta stosowana jest już od lat 80. ubiegłego stulecia.

Trwają badania nad możliwością zastosowania przeszczepów ksenogenicznych w ramach leczenia ubytków tkanek zęba. Dotychczas nie udało się naukowcom jeszcze wytworzyć jego kompletnej struktury, choć można mówić o sukcesach w wytworzeniu zębiny i cementu z tkanek odzwierzęcych. Regeneracja zębiny może być alternatywą dla leczenia zachowawczego rozległych wypełnienie ubytków, które powstają w wyniku rozwijającej się próchnicy.

Bezwzględnie każdy pacjent powinien tak dbać o swoje zęby, aby nie dopuścić do rozległej próchnicy i utraty własnych zębów. W tym celu trzeba restrykcyjnie stosować podstawowe zasady higieny jamy ustnej – myć zęby dobrą pastą, taką jak Ajona co najmniej dwa razy dziennie – rano i wieczorem.