Ewolucja zębów człowieka

evolution-297234_1280Wiele teorii wskazuje, że człowiek współczesny wykształcił cechy właściwe dla naszego gatunku na drodze wielowiekowej ewolucji. Niemniej, musimy mieć świadomość, że proces ten bynajmniej się nie zakończył, a trwa w dalszym ciągu. Ludzie rozwijają się w bardzo szybkim tempie, a ewolucja zdecydowanie najszybciej zachodzi w małych populacjach, gdzie istnieje silny nacisk środowiska na eliminację osobników gorzej przystosowanych. W większości społeczeństw nie występują takie czynniki, co nie oznacza, że ewolucja nie postępuje.

Dostęp do służby zdrowia

W krajach rozwiniętych i rozwijających się istnieje w zasadzie nieograniczony, swobodny dostęp dla wszystkich obywateli do służby zdrowia, w tym dentystów. Wady zdrowotne – słaby wzrok, braki w uzębieniu czy nawet amputacja kończyny nie powoduje, że człowiek wykluczony będzie z jakiejkolwiek społeczności. Nie musimy walczyć o byt, a wadom, jakie są u nas diagnozowane można zapobiegać albo skutecznie je leczyć.

Dzięki współczesnej medycynie ustąpiła ewolucja biologiczna w przypadku ludzi, a zastąpiła ją ewolucja kulturowa. Przystosowaliśmy się do życia w dużych skupiskach ludzi, gdzie mamy dostęp do pełnej infrastruktury miejskiej. Możemy z niej do woli korzystać, ale czy dobrze wpływa to na nasze zdrowie?

Ludzie są wyżsi i szybciej tracą zęby

Praprzodkowie człowieka współczesnego nie odznaczali się taką inteligencją, jak ludzie współcześni. Mieli za to duże szczęki, które pozwalały żuć wszystko, co nadawało się do jedzenia. W miarę postępu ewolucji szczęki człowieka uległy zmniejszeniu, podobnie jak zęby. Reliktem przeszłości pozostają zęby mądrości, które albo w ogóle nie wyrastają u ludzi współczesnych, albo są bezużyteczne i trzeba je szybko usunąć.

Zęby człowieka są słabsze niż naszych przodków – nie muszą już gryźć surowego mięsa i przeżuwać go. Dostępne produkty spożywcze są miękkie i łatwo można je podzielić na kawałki nadające się do przełknięcia. Jeśli nie będziemy dbać o zęby w najwyższej mierze, myjąc je co najmniej 2 razy dziennie z wykorzystaniem dobrej pasty, np.pasty Ajona, musimy liczyć się z ich szybkim psuciem się, próchnicą i wypadaniem zębów.

Innym trendem w ewolucji współczesnych ludzi jest zwiększanie się lub zmniejszanie wysokości ciała. Dla badaczy obserwowanie na przestrzeni dziesiątków lat takich zmian jest bardzo interesujące.