Jak zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu higienistki stomatologicznej

Prawidłowa higiena jamy ustnej jest niezbędna nie tylko do utrzymania w zdrowiu zębów, ale również całego organizmu człowieka. Zaniedbania w tym zakresie prowadzić mogą po pewnym czasie do poważnych schorzeń, na przykład dotyczących układu pokarmowego. Mimo znacznie lepszego dostępu do informacji, środków higienicznych oraz pomocy dentystycznej, świadomość na temat tych zagrożeń jest wciąż stosunkowo niska – właśnie z tego powodu potrzebna jest pomoc higienistek stomatologicznych.

Kim jest higienistka stomatologiczna?

Higienistka stomatologiczna to specjalista wykwalifikowany w dbaniu o higienę jamy ustnej pacjentów zakładów stomatologicznych. Do jej głównych zadań należy:

  • Asystowanie w czasie wykonywania zabiegów dentystycznych
  • Organizacja pracy gabinetu stomatologicznego, np. pilnowanie porządku w narzędziach
  • Wykonywanie na polecenia lekarza zabiegów higienicznych w jamie ustnej pacjentach
  • Organizowanie i nadzór akcji profilaktycznych, np. fluorowanie zębów dzieciom w szkołach i przedszkolach
  • Edukacja zdrowotna i promowanie higieny jamy ustnej

Jak zdobyć uprawnienia higienistki stomatologicznej?

Istnieje kilka sposobów na zdobycie tytuł higienistki stomatologicznej. Może się nim posługiwać osoba, która:

  • Posiada wykształcenie średnie medyczne w zawodzie higienistki stomatologicznej

Lub

  • Ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności higiena stomatologiczna, w ramach studiów odbywając co najmniej 1688 godzin kształcenia w tym zakresie i uzyskała tytuł licencjata

Lub

  • Ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności higiena stomatologiczna rozpoczęte przed dniem 31.08.2009

Lub

  • Ukończyła policealną szkołę publiczną lub niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy higienistki stomatologicznej lub dyplom potwierdzający kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu

Gdzie zdobyć wykształcenie do wykonywania zawodu?

Kwalifikacje do wykonywania zawodu higienistki stomatologicznej możemy uzyskać na uczelniach medycznych oraz w szkołach średnich i policealnych, publicznych lub niepublicznych, takich jak Dental Service – Pierwsze Niepubliczne Policealne Studium Medyczne w Szczecinie. Placówka ta znana jest z bardzo wysokiej zdawalności zewnętrznych egzaminów zawodowych.

Kod zlicza tylko