Kiedy warto zdecydować się na implanty zębów?

Tooth human implant, 3d illustration

Jeszcze kilka lat temu implanty stomatologiczne były rozwiązaniem znanym, jednakże ze względu na swoją cenę często nieosiągalnym dla wielu osób. Obecnie możliwości leczenia implantologicznego są bardzo szerokie i znaleźć można coraz więcej stomatologów, którzy tym się zajmują.

Czym jest implant?

Implant to tytanowa śruba, która wkręcana jest w kość żuchwy lub szczęki. Zastępuje ona naturalny korzeń zęba. Po okresie osseointegracji na implant nakładana jest korona, która zastępuje koronę zęba. Dzięki temu ząb wygląda tak jak naturalny. Leczenie implantologiczne może być także rozwiązaniem dla osób, które straciły wszystkie zęby bądź ich część, ponieważ na implantach można założyć most lub protezę. Coraz częściej pacjenci decydują się na skorzystanie z leczenia implantologicznego, aby móc cieszyć się pięknym uśmiechem, który nie odbiega od naturalnych zębów.

Jak przebiega zakładanie implantu?

Implanty zębów kraków można podzielić na dwa rodzaje – takie, które zakładane są na jednej wizycie oraz takie, które wymagają dłuższego procesu oczekiwania pomiędzy wszczepieniem implantu a założeniem korony. Ostateczne rozwiązanie jest wybierane przez implantologa, bowiem nie zawsze możliwe jest wszczepienie implantu na jednej wizycie. Wszczepienie implantu zawsze poprzedzane jest oceną warunków kostnych pacjenta, zdjęciem pantomograficznym oraz w niektórych przypadkach tomografią. Wszystkie te badania są potrzebne, aby właściwie zaplanować proces leczenia implantologicznego. Bywa bowiem, że warunki kostne pacjenta nie pozwalają na wszczepienie implantów – w takich sytuacjach często niezbędna jest poprawa warunków kostnych przed zabiegiem.

Kto może skorzystać z leczenia implantologicznego?

Implanty można wszczepić osobom, które zakończyły wzrost kostny i które mają do tego odpowiednie warunki kostne. Wykluczyć należy również choroby wyniszczające organizm, cukrzycę, choroby nowotworowe, a także zaburzenia układu krzepnięcia.