Leczenie kanałowe zębów trzonowych

dentystaLeczenie endodontyczne jest koniecznością, jeśli zęby psują się od środka. Takim sytuacjom można oczywiście zapobiegać – na dodatek w bardzo prosty sposób, stosując się do podstawowych zasad higieny jamy ustnej. Wystarczy dwa razy dziennie szczotkować zęby przy użyciu dobrej pasty, takiej jak Ajona, aby szybko osiągnąć dobre efekty. Nasze zęby będą zdrowsze i piękniejsze, a bakterie, które mogłyby powodować próchnicę, znikną i nie będą dla nas żadnym zagrożeniem. Niemniej, jeśli już zęby trzonowe zaczęły się psuć, niewykluczone, że będzie istniała konieczność leczenia endodontycznego.

Jak przebiega leczenie?

Przed przystąpieniem do właściwego leczenia endodontycznego należy stworzyć dostęp do jamy zęba, czyli usunąć sklepienie komory. Pojawia się wówczas jej dno o zróżnicowanym kształcie i barwie oraz o specyficznych strukturach. Dentysta ma przed sobą tzw. mapę endodontyczną, na której może wskazać kanały konieczne do udrożnienia. Zęby trzonowe mają bardzo urozmaiconą mapę endodontyczną.

Wynika to z obecności dużej liczby kanałów i ujść kanałowych, które mogą być zajęte poprzez zapalenie. Pierwszy ząb trzonowy szczęki mający typową budowę posiada 3 kanały korzeniowe, których ujścia tworzą tzw. trójkąt Blacka. Wierzchołek trójkąta jest jednocześnie wejściem do kanału podniebiennego, a podstawę wyznacza kanał policzkowy bliższy i dalszy. Możliwe jest występowanie na dnie komory zęba pierwszego trzonowego ujścia kanału dodatkowego, położone mezjalnie i dopodniebiennie. Drugi ząb trzonowy szczęki ma podobną mapę endodontyczną.

Zęby trzonowe żuchwy na dnie komory mają zwykle ujścia trzech kanałów – kanału dalszego i dwóch kanałów bliższych, tj. policzkowego i językowego. Jeśli występuje kanał dodatkowy w trzonowcu, to znajduje się on w korzeniu dalszym. Zęby trzonowe szóste mają na ogół 3-4 kanały, a siódme mogą być zębami jedno lub dwukanałowymi, kiedy w dnie komory znajdują się 1 lub 2 ujścia.

Leczenie

Dentysta przeprowadzając leczenie kanałowe zębów trzonowych musi właściwie odczytać mapę endodotyczną i posłużyć się odpowiednim oświetleniem oraz powiększeniem. Zębina próchnicowa w kanałach jest usuwana, a korona zęba zamykana po wypełnieniu pustych ujść kanałów.