Objawy białaczki w jamie ustnej

białaczkaJama ustna każdego człowieka i jej wygląd mogą świadczyć o stanie zdrowia. W wielu przypadkach zmiany zachodzące w obrębie jamy ustnej, zwłaszcza dziąseł, wskazują na występowanie pewnych chorób. Między innymi, w przebiegu białaczki identyfikowane są zmiany białaczkowe.

Białaczka poważnym schorzeniem

Białaczka jest układowym schorzeniem, o różnym przebiegu i objawach. Zalicza się ją do grupy nowotworów złośliwych. Spowodowana jest patologicznym klonalnym rozrostem komórek układu krwiotwórczego o różnym stopniu dojrzałości w szpiku kostnym, narządach krwiotwórczych okresy płodowego lub w węzłach chłonnych. Pacjent chorujący na białaczkę w dalszych stadiach schorzenia ma zaburzone ilościowo i jakościowo komórki krwi obwodowej.

Objawy w jamie ustnej

Białaczka daje zróżnicowane objawy, których trafne rozpoznanie może przyspieszyć wdrożenie efektywnego leczenia pacjenta. Zmiany białaczkowe występujące w obrębie jamy ustnej są efektem rozplemu blastów i zaburzonej produkcji komórek krwiotwórczych, co prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji, m.in.:
• małopłytkowości,
• granulocytopenii,
• niedokrwistości.

W jamie ustnej w wyniku upośledzenia układu odpornościowego w przebiegu białaczki, może dojść do infekcji grzybiczych, wirusowych i bakteryjnych. Zmiany pojawiają się w związku z zaburzeniami hematologicznymi. Mogą występować także u pacjentów, którzy nie mają świadomości swojej poważnej choroby. Dlatego tak ważne jest regularne odwiedzanie stomatologa i zgłaszanie nietypowych objawów lekarzowi rodzinnemu, z którym generalnie każdy pacjent powinien mieć stały kontakt.

Występująca u pacjenta białaczka może objawiać się:
• bladością powłok ciała,
• drobnymi, nieregularnymi wynaczynieniami podśluzowymi,
• bolesnymi owrzodzeniami na dziąsłach, wargach, języku, migdałkach,
• przerostami zapalnymi dziąseł,
• samoistnym krwawieniem z dziąseł.

Może im towarzyszyć powiększenie węzłów chłonnych, ból gardła, krwawienie z nosa i wysoka gorączka. Podczas mycia zębów, jeśli zauważymy zmiany na dziąsłach, języku lub w obrębie całej jamy ustnej, musimy szybko skontrolować się u lekarza. Nie może my przy tym zaniechać mycia zębów – najlepiej skuteczną, ale i bezpieczną pastą, taką jak Ajona.