Radiografia cyfrowa – jakie daje korzyści?

Radiografia cyfrowa – w skrócie DR – to alternatywna metoda dla tradycyjnych zdjęć rentgenowskich umożliwiająca uzyskanie zapisu zdjęcia nie w formie analogowej, ale cyfrowej. Jakie możliwości daje najnowszy sprzęt RTG? Czym jest detektor RTG i jak działają radiografy cyfrowe?

Radiografia cyfrowa obejmuje wszystkie systemy rentgenowskie, w których zachodzi cyfrowa rejestracja obrazu. Nowoczesne rozwiązania radiograficzne dają coraz więcej możliwości. Dzięki nim możliwe jest dostarczenie odpowiednich rozwiązań dopasowanych do konkretnej pracy i możliwości budżetowych placówki. Dostępne są bowiem zarówno urządzenia mobilne, jak i przeznaczone do wyposażenia całej pracowni radiograficznej.

Jakie możliwości daje bezprzewodowy detektor RTG?

Systemy radiografii cyfrowej dzieli się na pośrednie i bezpośrednie. W systemach bezpośrednich rejestratorem promieniowania jest cyfrowy detektor, a obraz rentgenowski pojawia się na ekranie komputera niemalże natychmiast po ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie. Z kolei w systemach pośrednich rejestratorem obrazu jest płyta pamięciowa wykorzystywana do zapisu obrazu utajonego odczytywanego dopiero w specjalnym skanerze.

Bezprzewodowy detektor przenośny marki Philips zwiększa elastyczność cyfrowej radiografii. Może być bowiem stosowany w pracowniach radiografii cyfrowej firmy Philips, w pracowniach z systemem DRF oraz z mobilnymi systemami firmy Philips. Możliwość wykorzystania detektora w innych systemach niż Philips pozwala ograniczyć koszty inwestycji i zapewnić ciągłość pracy na wypadek awarii detektora.

Ponadto, ekran dotykowy i intuicyjny układ interfejsu użytkownika stacji akwizycyjnej dobrze sprawdzają się w placówkach wykonujących dużą liczbę badań. Co więcej, solidna konstrukcja zapewnia długi okres eksploatacji. Detektor jest łatwy w czyszczeniu, wytrzymuje upadek z wysokości nawet 70 cm i jest odporny na rozlanie cieczy.

Radiografy cyfrowe

Innym rozwiązaniem stosowanym w radiografii cyfrowej jest aparat DigitalDiagnost, który – podobnie jak detektor RTG – oferuje konfigurację dopasowaną do indywidualnych potrzeb, organizacji pracy i budżetu placówki.

Wykonując cyfrowe badania radiograficzne oprogramowanie SkyFlow tworzy obrazy o wysokim kontraście. Metoda ta pozwala ograniczyć występowanie artefaktów związanych z promieniowaniem rozproszonym w trakcie wykonywania niektórych badań.

Dzięki radiografii cyfrowej nie jest konieczne stosowanie dawek promieniowania jakie występują przy radiografii konwencjonalnej. Ponadto, możliwe jest także zmniejszenie czasu ekspozycji do 0,02s, czyli o 10, a nawet o 50 razy. Największą zaletą radiografii cyfrowej jest jednak możliwość regulacji kontrastu, jasności lub użycia tzw. pseudokoloru. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami o radiografii i sprzęcie do radiografii na stronie: www.philips.pl/healthcare/solutions/radiography/radiography