Rodzaje protez zębowych – które wybrać i jak o nie dbać.

W chwili obecnej profesjonalna klinika stomatologiczna jest w stanie zaproponować pacjentowi kilka, jeśli nie kilkanaście różnych wariantów leczenia protetycznego. Dostępność materiałów jest wręcz nieograniczona, oczywiście pod warunkiem że dany materiał spełnia wymagania tzw. biokompatybilność, czyli jest nieszkodliwy i akceptowalny przez organizm pacjenta.

Musimy jednak pamiętać, że to co jest dobre dla wszystkich, niekoniecznie będzie dobre dla konkretnego pacjenta.

Spróbujmy usystematyzować tą wiedze.

Proteza zębowa uzupełnia to co pacjent utracił (zęby, dziąsła, kość) , ale dodatkowo może zapobiec dalszej destrukcji tkanek w przyszłości. Jej wybór jest podyktowany zarówno tym co lekarz zastał w ustach pacjenta ( im wcześniej jest rozpoczęte leczenie, tym lepiej), jak również środkami finansowymi przeznaczonymi na leczenie (to pozostaje w gestii pacjenta).

Protezy (rodzaje) dzielimy generalnie na:

– ruchome- wyjmowane i zakładane  samodzielnie przez pacjenta

– stałe – cementowane przez lekarza na zębach własnych lub implantach u pacjenta, nie wymagają one wyjmowania z jamy ustnej

W obrębie protez ruchomych możemy wyróżnić: protezy akrylowe („plastikowe”) częściowe lub całkowite, protezy szkieletowe („metalowe”), protezy elastyczne („miękkie”) i ich różne warianty i modyfikacje.

Protezy stałe to:

– korony protetyczne, wkłady, nakłady, licówki – w sytuacji gdy chcemy odbudować kształt pojedynczego zęba

– mosty klasyczne, mosty AET – w sytuacji gdy potrzebujemy uzupełnić brakujące zęby u pacjenta

Jak wybrać protezę zębową?

Tak jak widzimy nie jest to proste. Tak więc zdrowy rozsądek podpowiada, aby po pierwsze wybrać taką klinikę , która dysponuje dużą ofertą możliwych do wykonania protez zębowych, a po drugie nie iść na wizytę z gotowym tzw. planem leczenia.

Lekarz stomatolog po dokładnym zbadaniu i analizie zaproponuje kilka wariantów leczenia możliwych do wykonania u konkretnego, indywidualnego pacjenta. Podpowie jak dane protezy użytkować, jak o protezy dbać i na ile są one komfortowe. Trzeba te informacje przemyśleć, „przetrawić” i przy kolejnym spotkaniu na spokojnie możecie wspólnie dokonać właściwego wyboru zarówno protezy, jak i materiału z którego będzie ona wykonana.

Pamiętajmy, decydujemy o protezie, którą pacjent będzie użytkował dzień w dzień przez kilka, kilkanaście lat, tak więc pośpiech nie jest tu wskazany.

Artykuł powstał na bazie treści ze strony Ortoprotex.pl