Wykaz bezpłatnych świadczeń dentystycznych

stomatologia_19-128071Osoby ubezpieczone w Polsce, opłacające składki na ubezpieczenie zdrowotne lub będące świadczeniobiorcami z innego tytułu, mają możliwość korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Między innymi chodzi tu o świadczenia zdrowotne lekarza dentysty. Określane są one mianem świadczeń gwarantowanych, do których powinni mieć dostęp wszyscy ubezpieczeni we wskazanych, publicznych placówkach zdrowia i w gabinetach dentystycznych, które podpisały na dany rok kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jakie świadczenia są tymi gwarantowanymi? Do jakich bezpłatnie będzie miał prawo pacjent?

Katalog bezpłatnych świadczeń

W wykazie bezpłatnych świadczeń o charakterze stomatologicznym znajdują się:
• Badania, orzeczenia i czynności szczególne, w tym wizyty kontrolne u dentysty, wykonywanie badań lekarskich stomatologicznych itp.,
• Badanie żywości zębów z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych,
• Rentgenodiagostyka – pacjent ma prawo do wykonania bezpłatnie do 2 zdjęć wewnątrzustnych w okresie 12 miesięcy z wpisaniem opisu do dokumentacji dentystycznej,
• Znieczulenie – przysługuje ono wyłącznie w powiązaniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych,
• Leczenie choroby próchnicowej zębów, w tym wykonanie opatrunku leczniczego czy odbudowa ubytku,
• Inne zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej, w tym trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku w opatrunek oraz dewitalizacja, zatrucie nerwu zęba z opatrzeniem ubytku przy użyciu opatrunku,
• Leczenie endodontyczne zębów z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych,
• Zapobieganie i leczenie chorób przyzębia, w tym usuwanie złogów nazębnych za każdą ½ łuku zębowego, 1 raz w okresie 12 miesięcy w obrębie całego uzębienia,
• Usunięcie zęba,
• Inne zabiegi chirurgii stomatologicznej, wykonywane samodzielnie lub w powiązaniu z innymi świadczeniami finansowanymi ze środków publicznych,
• Leczenie protetyczne z zastosowaniem ruchomych częściowych i całkowitych protez akrylowych w szczęce i żuchwie raz na 5 lat, oraz odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych częściowych i całkowitych w szczęce i w żuchwie raz na 2 lata,
• Leczenie protetyczne osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki, w połączeniu z pozostałymi świadczeniami z zakresu protetyki opisanymi w rozporządzeniu stosowanymi bez ograniczeń czasowych.

Profilaktyka stomatologiczna

Pacjent powinien zostać poinstruowany w gabinecie stomatologicznym o tym, jak dbać o higienę jamy ustnej, a taka porada powinna być bezpłatna. Polecaną przy tym przez dentystów pastą jest pasta Ajona, która w krótkim czasie usuwa z zębów i powierzchni przyzębia wszystkie chorobotwórcze bakterie.