Zęby w klasyfikacji Angle`a

800px-Angle_KL_1Każdy człowiek wyposażony jest w komplet zębów górnych i dolnych – w szczęce i w żuchwie. Niestety, nie wszystkie są połozone względem siebie w książkowy sposób. Mogą być wykrzywione, przez co psuje się zgryz pacjenta. Wymaga to interwencji ortodonty. Im wcześniej zostanie ona podjęta, tym lepiej dla danej osoby, bowiem leczenie zakończy się szybciej i będzie bardziej efektywne. Należy pamiętać, że stosując stały lub ruchomy aparat ortodontyczny trzeba solidnie czyścić zęby, najlepiej z zastosowaniem pasty szybko likwidującej chorobotwórcze bakterie mogące zalegać w poszczególnych częściach aparatu. Taką pastą jest pasta Ajona, zalecana również pacjentom leczonym ortodontycznie. W dziedzinie ortodoncji wykorzystywana jest klasyfikacja zębów według Angle`a. Na czym ona polega?

Klasyfikacja Angle`a

Stworzona w 1899 roku klasyfikacja zębów według Angle`a ocenia prawidłowość zgryzu. Opiera się o położenie górnego pierwszego trzonowca względem dolnego łuku zębowego. Klasyfikacja ta jest powszechnie stosowana w ortodoncji, a jej uzupełnieniem jest klasa kłowa.

Została ona skonstruowana w oparciu na założenia opracowane przez E.H. Angle`a, który opisał w swojej klasyfikacji 4 klasy okluzji, w tym 3 klasy nieprawidłowości. Posługiwał się on kluczem diagnostyki, wedle którego pierwsze górne stałe trzonowce powinny być nieruchome i ich pozycja jest niezmienna wobec podłoża kostnego. Klasyfikacja Angle`a ma być pomocna w określeniu jednoznacznie relacji żuchwy do szczęki pacjenta.

Konstrukcja klasyfikacji

W klasyfikacji Angle`a można wyróżnić klasy:
• Okluzja idealna – brak konieczności interwencji ortodonty, charakteryzuje się obecnością wszystkich zębów stałych, prawidłowym ułożeniem żuchwy w stosunku do szczęki i prawidłowym ułożeniem pierwszych trzonowców stałych górnych i dolnych.
• I klasa Angle’a (okluzja normalna) – charakteryzuje się tym, że guzek policzkowy mezjalny górnego pierwszego trzonowca rzutuje w bruzdę międzyguzkową policzkową dolnego pierwszego trzonowca. Łuki zębowe są względem siebie ułożone prawidłowo, a nieprawidłowości dotyczą jedynie przedniego górnego odcinka szczęki.
• II klasa Angle’a (okluzja dystalna) – guzek policzkowy mezjalny górnego pierwszego trzonowca w tym wypadku rzutuje pomiędzy dolnego drugie przedtrzonowca i pierwszego trzonowca. Występuje tu wada dotylna, m.in. tyłozgryz.
• III klasa Angle’a (okluzja mezjalna) – charakteryzuje się tym, że guzek policzkowy mezjalny górnego pierwszego trzonowca rzutuje pomiędzy pierwszego i drugiego dolnego trzonowca. Występuje wada przednia, m.in. przodozgryz.